5 บริการแสนสะดวก
สำหรับผู้สูงอายุ

1. บริการอาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุ Meal delivery service 

     เมนูอาหารในการบริการประเภทนี้จะถูกออกแบบโดยนักกำหนดอาหารหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับพ่อครัว เพื่อออกแบบเมนูอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นอาหารที่อร่อยถูกปากผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุด เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเบื่ออาหารทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง พ่อครัวจึงเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จะนำเทคนิคในการปรุงประกอบอาหารมาใช้เพื่อให้อาหารน่ารับประทานได้มากที่สุด การบริการนี้ยังมีโปรแกรมอาหารให้ผู้สูงอายุเลือกได้ตามความเหมาะสม เช่น อาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด อาหารสำหรับโรคไตวายเรื้อรัง อาหารสำหรับบำรุงสุขภาพของหัวใจ เป็นต้น แต่ละเมนูจะมีรายละเอียดของวัตถุดิบและข้อมูลทางโภชนาการ (Nutrition fact) บ่งบอกชัดเจน

2. บริการร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุ Culinary service for elderly 

     เป็นบริการจากร้านอาหารที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุโดยตรง คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดภัย ไร้สารเคมี นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารพื้นบ้านให้เลือกรับประทานมากมาย เน้นการบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น

3. บริการซื้อสินค้าให้กับผู้สูงอายุ Grocery shopping service for elderly

     เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าที่ต้องการ ผลลัพธ์ในทางตรงคือช่วยลดปัญหาการได้รับบาดเจ็บจากการแบกของหนัก ส่วนผลลัพธ์ในทางอ้อมคืออาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปซื้อสินค้าของผู้สูงอายุได้

4. บริการรีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ 

     เป็นที่พักที่มีความเงียบสงบ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์และสวนผลไม้ให้เยี่ยมชมเป็นกิจกรรมยามว่างเหมาะกับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

5. บริการนวดแผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ Geriatric massage 

    เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลาย เกิดการหมุนเวียนของเลือดได้ดี 

SHARE