5 บริการแสนสะดวก
สำหรับลูกน้อยวัยอนุบาล-ประถม

1. บริการอาหารออร์แกนิคแช่แข็ง Frozen organic baby food delivery

     บริการอาหารรูปแบบนี้จัดทำเพื่อบริการอาหารออร์แกนิคแช่แข็งสำหรับเด็กวัย 6-12 เดือน วัตถุดิบที่เป็นข้าวและผักที่ใช้ในการผลิตอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ส่วนเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มเนื้อสัตว์อนามัย (เนื้อสัตว์อนามัย คือ เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่ามีความปลอดภัยจากสารตกค้างและปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์) ไม่มีการปรุงแต่งรสชาติใด ๆ ทั้งสิ้น

     เมนูอาหารทั้งหมดถูกจัดทำในรูปแบบเดือนต่อเดือน โดยแต่ละเดือนแบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ ในหนึ่งสัปดาห์มีเมนูอาหารให้พ่อแม่เลือกถึง 6 เมนู ส่วนเมนูที่เป็นข้าวตุ๋นก็สามารถเลือกระดับความหยาบของข้าวได้ 3 ระดับ คือ ปั่นละเอียด ปั่นหยาบ และไม่ปั่น ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านการรับประทานอาหารของเด็กแต่ละคน

2. บริการอาหารพร้อมรับประทานระดับพรีเมียมสำหรับเด็ก Baby premium cuisine delivery  

     เป็นบริการที่จัดทำอาหารสำหรับเด็กอายุ 1-7 ปี โดยมีเชฟผู้มากประสบการณ์ร่วมกับนักโภชนาการอาหารเด็กโดยตรงเป็นผู้คัดสรรวัตถุดิบและสร้างสรรค์เมนูอาหารทั้งหมด กรรมวิธีในการผลิตอาหารจะไม่มีการใส่สี สารปรุงแต่ง หรือสารกันบูดใด ๆ ลงไป แต่จะใช้เทคนิคการดึงรสชาติความอร่อยของอาหารจากตัววัตถุดิบแทน เพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้ได้มากที่สุดและยังช่วยให้เด็กรับประทานผักได้ง่ายขึ้น นอกจากเรื่องรสชาติของอาหารแล้วยังมีการตกแต่งหน้าตาอาหารให้เหมาะกับวัยของเด็ก ดูน่ารับประทาน และดึงดูดความสนใจให้เด็กอยากรับประทานอาหารมากขึ้น บริการอาหารนี้พ่อแม่สามารถเลือกคอร์สเมนูอาหารที่มีการจัดเมนูไว้ให้อยู่แล้วหรือจะเลือกเมนูอาหารหมุนเวียนให้ลูกน้อยทั้งหมดเองก็ได้

3. บริการน้ำซุปสำเร็จรูปสำหรับนำไปปรุงประกอบอาหารให้เด็ก Instant soup delivery

     เป็นอาหารทางเลือกสำหรับคุณแม่ที่มีลูกน้อยรับประทานอาหารยาก อาจด้วยการปรุงแต่งรสชาติอาหารที่น้อยเมื่อเทียบกับการปรุงแต่งอาหารสำหรับผู้ใหญ่ ทำให้เด็กรับประทานอาหารได้น้อยอาจได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ดังนั้นน้ำซุปหรือน้ำสต๊อกสำเร็จรูปนี้สามารถช่วยให้อาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นได้โดยปราศจากการเติมเครื่องปรุงรสที่มีขายตามท้องตลาด น้ำซุปหรือน้ำสต๊อกสำเร็จรูปมีหลายประเภทพ่อแม่สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ

4. บริการร้านจำหน่ายอาหารสำหรับเด็ก Culinary service for children 

     ร้านอาหารเหล่านี้จะมีเมนูอาหารพื้นฐานที่เด็ก ๆ ชอบรับประทานให้เลือกหลากหลายและเน้นรูปแบบการบริการไปที่การดึงดูดความสนใจของเด็กโดยการตกแต่งหรือจัดจานอาหารทำเป็นรูปตัวการ์ตูนที่เด็ก ๆ ชอบ เพิ่มความอยากอาหารและเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กได้เรียนรู้ไปด้วย นอกจากนี้ภายในร้านยังมีพื้นที่สำหรับให้เด็กและผู้ปกครองมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ พื้นที่เล่นเกมกระดาน พื้นที่เล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก เป็นต้น

5. บริการให้คำปรึกษาในการดูแลลูกน้อย Consulting service 

     เป็นอีกหนึ่งบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่ที่ดูแลลูกที่ต้องการคำปรึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทีมผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบไปด้วยพยาบาลวิชาชีพและนักโภชนาการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ 3 ช่องทาง คือ โทรศัพท์ อีเมล และระบบห้องสนทนา

SHARE