5 บริการแสนสะดวก
สำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ

(รูปภาพจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)

1. บริการอาหารพร้อมรับประทานเพื่อคนที่อยากดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคล Personalized healthy meals 

     การบริการอาหารประเภทนี้จะจัดทำอาหารตามความต้องการของผู้บริโภคโดยเบื้องต้นจะมีโปรแกรมอาหารให้เลือกว่าต้องการรับการบริการอาหารในรูปแบบใด มีรายละเอียดของอาหารแต่ละโปรแกรมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เมื่อผู้บริโภคเลือกโปรแกรมอาหารแล้วเมนูอาหารแต่ละเมนูจะถูกจัดไว้สำหรับโปรแกรมดังกล่าวผู้บริโภคไม่สามารถเลือกเมนูได้เอง เมนูอาหารมีการกระจายพลังงานของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็นไปตามหลักโภชนาการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วน

2บริการอาหารพร้อมรับประทานเพื่อคนที่อยากดูแลสุขภาพ Healthy meal delivery services 

     เป็นบริการอาหารที่มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้เลือกบริโภคอย่างหลากหลาย ผู้บริโภคสามารถเลือกเมนูอาหารได้ตามความต้องการของตนเอง เช่น ต้องการควบคุมปริมาณแคลอรี ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง หากจะรับประทานขนมหรือของว่างที่มีประโยชน์ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีแผนการบริโภคอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารเพื่อดูแลสุขภาพระยะยาวว่าในหนึ่งวันจะต้องรับประทานอะไรบ้าง แต่ละเมนูมีปริมาณพลังงานเท่าใด เมนูอาหารนั้นมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพดี ซึ่งวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบออร์แกนิคและไม่มีการเติมแต่งวัตถุกันเสียลงในอาหาร

3. บริการอาหารพร้อมรับประทานที่มุ่งเน้นวัตถุดิบที่ไม่ผ่านการแปรรูปเป็นหลัก Clean food delivery services 

     วัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารในบริการอาหารรูปแบบนี้จะเป็นวัตถุดิบที่สดใหม่ ไม่ผ่านการแปรรูป จึงคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้เป็นอย่างดี ในการปรุงอาหารจะลดการใช้น้ำตาล เกลือ และปราศจากผงชูรสหรือเครื่องปรุงรสที่มีโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นส่วนประกอบ มีการนำวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่ามาทดแทนวัตถุดิบเดิม เช่น ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือแทนข้าวขัดขาว

4. บริการจัดส่งวัตถุดิบสำหรับทำอาหารด้วยตัวเอง Fresh meal kits delivery 

     เป็นบริการอาหารในรูปแบบที่แตกต่างออกไป โดยการบริการอาหารประเภทนี้จะมีเมนูอาหารให้ผู้บริโภคเลือกโดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ แต่ละเมนูจะมีข้อมูลและปริมาณของวัตถุดิบที่จะทำการจัดส่งแจ้งให้ทราบ มีขั้นตอนในการปรุงประกอบอาหารอย่างละเอียด พร้อมบอกปริมาณพลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของระยะเวลาในการทำอาหารและระดับความยากง่ายของแต่ละเมนูอีกด้วย

5. ร้านอาหารที่มีบริการจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน Culinary service for healthy food 

     บริการอาหารจากร้านที่นำผลผลิตจากวัตถุดิบปลอดสารพิษที่ปลูกจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มีบริการอาหารครบทั้งอาหารคาวและขนมหวาน

SHARE