น้ำผัก น้ำผลไม้ เลือกแบบไหนถึงจะดี

    นอกจากอาหารที่เรารับประทานกันทุกวันแล้ว เครื่องดื่มก็เป็นอีกอย่างที่เราดื่มทุกวันเช่นกัน ในปัจจุบันร้านขายเครื่องดื่มกำลังเป็นที่นิยมกันมาก หลายคนติดเครื่องดื่มและต้องดื่มทุกวัน บางคนดื่มเครื่องดื่มที่ตัวเองชอบวันละหลายแก้ว ประเภทของเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำเปล่า น้ำสมุนไพร น้ำหวาน ชา กาแฟ โอเลี้ยง นมและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมเปรี้ยว น้ำอัดลมรสชาติต่าง ๆ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์ สุรา วิสกี้ วอดก้า และน้ำผัก น้ำผลไม้ เนื่องมาจากผู้คนในปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้ตลาดของเครื่องดื่มสุขภาพประเภทน้ำผัก น้ำผลไม้เป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มผู้ที่สนใจสุขภาพ 

     คนทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบคำว่า น้ำผัก น้ำผลไม้ ก็มักจะเข้าใจว่ามีประโยชน์และดีกว่าเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และน้ำหวานอื่น ๆ เราลองมาดูพลังงานที่ซ่อนอยู่ในเครื่องดื่มแต่ละประเภทกัน 

ประเภทของเครื่องดื่ม ขนาด พลังงาน (แคลอรี) 
น้ำอัดลม 1 กระป๋อง 124-189 
น้ำอัดลม (ไดเอท) 1 กระป๋อง 0-7 
ชาเขียว (ชนิดหวาน) 350 มิลลิลิตร 129-143 
ชาเขียว (ไม่หวาน) 350 มิลลิลิตร 4 
น้ำส้ม (จากผลไม้แท้ 100%)350 มิลลิลิตร157-168
น้ำแอปเปิล 350 มิลลิลิตร 169-175 
น้ำมะเขือเทศ 350 มิลลิลิตร 80 
นมสดธรรมดา 1 ขวดขนาดกลาง  (420 มิลลิลิตร) 220 
นมสดไขมันต่ำ 1 ขวดขนาดกลาง   (420 มิลลิลิตร) 183 
นมสดปราศจากไขมัน 1 ขวดขนาดกลาง   (420 มิลลิลิตร) 125 
กาแฟไม่ใส่นม ไม่ใส่น้ำตาล1 แก้ว0-4
กาแฟใส่นมและน้ำตาล1 แก้วใหญ่200
เครื่องดื่มเกลือแร่
(สำหรับนักกีฬา)
 
1 ขวดกลาง 94 
เครื่องดื่มชูกำลัง 1 ขวด 80 
เบียร์ 1 กระป๋อง 153 
ไวน์ 1 แก้ว 80-140 

Juice Wars: What’s in Your Glass? 

Who doesn’t enjoy a tall, cool glass of juice? The color is vibrant, the taste sweet, and it’s good for you, too. Not so fast, say some dieticians. Although the best kinds of juice deliver a bounty of vitamins, the worst are hardly better than liquid candy. WebMD helps you spot the difference 

Best Choice: Vegetable Juice 

Drinking your veggies is a convenient way to add powerful plant-based nutrients to your diet. The lycopene in tomato juice appears to lower the risk of prostate cancer. Beet juice may reduce blood pressure. Pulpy vegetable juice is also packed with fiber that can help control hunger. And all of these benefits come without a catch. Vegetable juice has far less sugar and fewer calories than the typical fruit juice. 

Worst Choice: Juice “Cocktails” 

Be on alert for the terms juice cocktail, juice-flavored beverage, or juice drink. Most of these products contain only small amounts of real juice. The main ingredients are usually water and some type of sugar, such as high-fructose corn syrup. Nutritionally, these drinks are similar to most soft drinks — rich in sugar and calories, but low in nutrients. Research suggests that sugary fruit drinks put kids at risk for obesity and related health problems. 

The 100% Fruit Juice Dilemma 

What about pure fruit juice with no added sweeteners? Such an innocent-sounding drink has sparked endless debate. No one disputes the fact that real fruit juice is loaded with vitamins and disease-fighting antioxidants. The problem is juice can also be naturally high in sugar and calories. A cup of pure apple juice can have as much sugar as some candy bars. That’s why many experts recommend sticking to one serving per day. 

Good Choice: Pomegranate Juice 

If you’re only going to drink one glass of juice each day, you want to make it a good one. So let’s explore which juices offer the biggest nutritional payoff per sip. Pomegranate juice tops the list. It’s high in sugar and calories, but delivers an abundant dose of antioxidants. These substances appear to protect brain function and may ward off cancer. In one study, 8 ounces of pomegranate juice daily reduced the recurrence of prostate cancer. 

Good Choice: Cranberry Juice 

Cranberry juice is packed with vitamin C, which is vital to a healthy immune system. There is also evidence to support a folk remedy — drink unsweetened cranberry juice to reduce your risk of urinary tract infections. 

Good Choice: Blueberry Juice 

Substances in blueberries may help keep the brain healthy. In a small study, researchers looked at the effect of blueberry juice on memory in adults in their seventies who had age-related memory decline. Those who drank 2 1/2 cups of blueberry juice for 12 weeks had significant improvement on learning and memory tests compared to those who drank a non-juice beverage. So choose blueberry juice to boost brain health. 

Good Choice: Acai Berry Juice 

Researchers have only begun looking into the health benefits of acai juice, which is made from a berry found in South America. But early studies are promising. Acai pulp appears to have a higher concentration of antioxidants than cranberries, blackberries, strawberries, or blueberries. 

Good Choice: Cherry Juice 

Besides delivering a wealth of antioxidants, some berry juices appear to have anti-inflammatory properties. According to one study, drinking cherry juice before and after your work-out can reduce exercise-induced muscle pain. 

Good Choice: Red Grape Juice 

We’ve all heard that red wine, in moderation, can be good for the heart. The same is true of red grape juice. Red grape juice contains potent antioxidants — flavanoids and resveratrol. The key is that wine and juice are made with the entire grape — seeds, skin, and all. When you eat fresh grapes, you miss out on nutrients hiding in the seeds. 

Good Choice: Prune Juice 

Another viable folk remedy, prune juice has long been recommended to relieve constipation. It works because it’s extremely high in fiber and contains a natural laxative called sorbitol. But the benefits of prune juice don’t stop there. The juice is also packed with antioxidants, iron, and potassium. 

What About Orange Juice? 

It’s a staple at breakfast, but does this popular juice carry its weight? The good news is orange juice is loaded with vitamin C, a star for its immune-boosting benefits. In addition, orange juice is often fortified with calcium and vitamin D, nutrients that strengthen the bones. Unsweetened orange juice has fewer calories than some berry juices or grape juice. The trade-off is that it also has fewer antioxidants overall. 

Kids and Juice 

Most children love juice, but the American Academy of Pediatrics has set clear guidelines on how much is too much. For kids younger than 6, the AAP recommends no more than 4 to 6 ounces of pure fruit juice per day. For ages 7 to 18, the suggested amount is 8 to 12 ounces. 

Water It Down 

If you or your kids crave more than a single cup of juice per day, try watering it down. By mixing water and juice, you slash the calories in every serving. Instead of drinking one glass of pure juice, you can enjoy two or three cups of the water-juice mixture throughout the day. 

Go for Whole Fruit 

Dieticians say a great alternative to guzzling fruit juice is to eat the whole fruit. This provides fiber and additional nutrients from the flesh and pulp. Unlike juice, fresh berries or orange wedges also help control hunger. 

 

SHARE