ข้อดีของการดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกาย

     ในขณะที่กระแสสุขภาพมาแรงและผู้คนหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายกันเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีหลายคนที่นิยมและชื่นชอบการดื่มกาแฟ จนสงสัยว่าหากดื่มกาแฟแล้วจะสามารถออกกำลังกายเลยได้หรือไม่ หรือว่าควรทำอย่างไรดี และมีข้อแนะนำในเรื่องนี้อย่างไร แล้วข้อดีของการดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายมีอะไรบ้าง 

  • ช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน จากลายการศึกษาพบว่าสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยไปช่วยร่างกายให้นำพลังงานออกมาใช้ได้สูงขึ้นและส่งผลดีต่อการลดน้ำหนัก การศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism มีการเปรียบเทียบการดื่มเครื่องดื่มประเภทกาแฟและเครื่องดื่มหลอก (Placeboปริมาณ 350 มิลลิลิตร ซึ่งมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ประมาณ 300 มิลลิกรัม ก่อนออกกำลังกาย 30 นาที พบว่ากลุ่มผู้ที่ฝึกการออกกำลังกายเป็นประจำและดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้เพิ่มขึ้น 15ของแคลอรี หลังจากออกกำลังกายเสร็จ 2-3 ชั่วโมง
  • ช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้น จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟประมาณ 150 มิลลิลิตร จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดทำงานได้อย่างดีขี้น โดยเฉพาะเส้นเลือดที่มีขนาดเล็ก โดยสารคาเฟอีนในกาแฟจะเพิ่มการไหลเวียนขึ้น 30% ในช่วง 75 นาที หลังจากการดื่มกาแฟ การที่ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นก็จะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น การออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กล้ามเนื้อก็จะดีขึ้น 
  • เพิ่มพลังงานให้กับกล้ามเนื้อ โดยมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Applied Physiology พบว่าการดื่มกาแฟในกลุ่มนักกีฬาจะช่วยเพิ่มไกลโคเจนให้กับกล้ามเนื้อ 50-60% ภายหลังการออกกำลังกายอย่างหนัก 4 ชั่วโมง การที่ร่างกายนำเอาไกลโคเจนซึ่งเปรียบดั่งพลังงานสำรองออกมาใช้ได้ดีก็จะทำให้สามารถออกกำลังกายได้หนักมากขึ้นและออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น 
  • ลดความเจ็บปวดหลังการออกกำลังกาย นักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาจากมหาวิทยาลัยในรัฐ Illinois พบว่าการดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกาย 30 นาที จะมีผลต่อการลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อภายหลังออกกำลังกาย เนื่องมาจากกลไกที่ทำให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นและเร่งให้ร่างกายสร้างความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น จึงส่งผลลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกาย 
  • ลดการสูญเสียกล้ามเนื้อ ในการออกกำลังกายบางครั้งนอกจากจะเผาผลาญพลังงานและไขมันแล้ว ยังมีการเผาผลาญเอากล้ามเนื้อออกมาด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ออกกำลังกายไม่ต้องการให้เกิดขึ้น จากการศึกษาในสัตว์ทดลองของ Coventry University โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพบว่าสารในกาแฟจะช่วยลดการสูญเสียกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย โดยเฉพาะในกลุ่มกล้ามเนื้อของผู้ที่มีอายุมาก 
 

    แม้ว่าการดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายจะมีข้อดีอยู่หลายข้อแต่ในบางคนก็มีข้อควรระวังในการดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายอยู่ด้วย เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ได้รับสารคาเฟอีนมากเกินไป ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรดูปริมาณว่าดื่มไปมากหรือเปล่า ในหนึ่งวันไม่ควรที่จะเกินกว่า 2 แก้ว เพื่อให้ได้ปริมาณของคาเฟอีนไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อลดอาการข้างเคียงจากคาเฟอีน เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว มือสั่น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ ปวดท้อง กรดไหลย้อน ไม่ควรดื่มกาแฟในช่วงเวลาเย็นหรือกลางคืนแม้ว่าจะออกกำลังกายในช่วงนั้น เพราะอาจส่งผลต่อการนอนหลับ กาแฟควรจะดื่มอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเวลาเข้านอน ในบางคนชอบดื่มกาแฟโดยเติมน้ำตาล นม หรือครีมเทียมซึ่งอาจทำให้ได้รับพลังงานเกินกว่าความต้องการของร่างกาย ดังนั้นทางที่ดีที่สุด คือ ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและคอยสังเกตตัวเองอยู่เสมอ 

SHARE